Giriş

Web sitemizin kullanımı, zaman zaman değiştirilen aşağıdaki kullanım hüküm ve koşullarına ("Koşullar") tabidir. Koşullar, web sitemizin sayfalarında sağlanan tüm hüküm, koşul veya feragatnamelerle birlikte tarafınızdan okunmalıdır. Lütfen Koşulları dikkatlice inceleyin. Koşullar, tarayıcı, müşteri, tüccar olan kullanıcılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitemizin tüm kullanıcıları için geçerlidir,Bu web sitesine erişir ve kullanırsanız, Şartlara ve Gizlilik Politikamıza bağlı kalmayı ve bunlara uymayı kabul etmiş olursunuz. Şartları veya Gizlilik Politikamızı kabul etmiyorsanız, web sitemize erişme, web sitemizin hizmetlerinden herhangi birini kullanma veya web sitemizden sipariş verme yetkiniz yoktur.

Web Sitemizin Kullanımı

Web sitemizi meşru amaçlar için kullanmayı ve herhangi bir fikri mülkiyet veya gizlilik yasasını ihlal etmek dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasadışı veya yetkisiz amaç için kullanmamayı kabul edersiniz. Şartları kabul ederek, ikamet ettiğiniz eyalet veya ilde en azından reşit olduğunuzu ve yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapma ehliyetine sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.

Web sitemizi medeni veya cezai bir suç teşkil edecek veya herhangi bir yasayı ihlal edecek herhangi bir faaliyet yürütmek için kullanmamayı kabul edersiniz. Web sitemizin ağına veya güvenlik özelliklerine müdahale etmeye veya sistemlerimize yetkisiz erişim sağlamaya çalışmamayı kabul edersiniz.

Siparişinizi tamamlamak veya gerektiğinde sizinle iletişime geçmek için bize e-posta adresiniz, posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz gibi doğru kişisel bilgileri vermeyi kabul edersiniz. Hesabınızı ve bilgilerinizi derhal güncellemeyi kabul edersiniz. Gizlilik Politikamıza uygun olarak sizinle iletişime geçmek için bu bilgileri toplamamıza ve kullanmamıza izin verirsiniz.

Genel Koşullar

Herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle herhangi bir kişiye hizmet vermeyi reddetme hakkımız saklıdır. Web sitesinin herhangi bir yönünü herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın sonlandırmak, değiştirmek, askıya almak veya durdurmak da dahil olmak üzere web sitesinde herhangi bir değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Web sitemizin kullanımına ek kurallar veya sınırlamalar getirebiliriz. Koşulları düzenli olarak gözden geçirmeyi ve sürekli erişiminizi veya kullanımınızı kabul edersinizweb sitemizi ziyaret etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Web sitemizin veya web sitemiz aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmet, içerik, özellik veya ürünün değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulmasından size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağımızı kabul edersiniz.

Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar

Web sitemiz dışındaki web sitelerinden veya web sitelerine bağlantılar yalnızca kolaylık sağlamak içindir. Web sitemizden veya web sitemize bağlantı verilen herhangi bir siteyi, bu sitelerin içeriğini, burada adı geçen üçüncü tarafları veya bunların ürün ve hizmetlerini incelemiyor, onaylamıyor, onaylamıyor veya kontrol etmiyoruz ve bunlardan sorumlu değiliz. Başka herhangi bir siteye bağlantı vermenin riski tamamen size aittir ve aşağıdaki durumlarda herhangi bir zarardan sorumlu veya yükümlü olmayacağızİndirilebilir yazılım sitelerine bağlantılar yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve yazılımın indirilmesiyle ilgili herhangi bir zorluk veya sonuçtan sorumlu veya yükümlü değiliz. İndirilen herhangi bir yazılımın kullanımı, varsa, yazılıma eşlik eden veya yazılımla birlikte sağlanan lisans sözleşmesinin şartlarına tabidir.

Kişisel Bilgileriniz

Kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız hakkında bilgi edinmek için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın.

Hatalar ve İhmaller

Web sitemizin yazım hataları veya yanlışlıklar içerebileceğini ve eksiksiz veya güncel olmayabileceğini lütfen unutmayın. Herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya ihmali düzeltme ve bilgileri önceden haber vermeksizin (bir sipariş verildikten sonra da dahil olmak üzere) herhangi bir zamanda değiştirme veya güncelleme hakkımızı saklı tutarız. Bu tür hatalar, yanlışlıklar veya ihmaller ürün açıklaması, fiyatlandırma, promosyon veve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, yanlış fiyatlandırma veya bulunabilirlik bilgilerine dayanarak verilen herhangi bir siparişi iptal etme veya reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Yasaların gerektirdiği durumlar haricinde, web sitemizdeki bilgileri güncellemeyi, değiştirmeyi veya açıklamayı taahhüt etmiyoruz.

Sorumluluk Reddi ve Sınırlandırılması

Web sitemizden veya web sitemiz aracılığıyla erişilen bilgilerle ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, beyan veya koşul olmaksızın "olduğu gibi" sağlanan web sitemizi kullanımınızla ilgili tüm sorumluluğu ve riski üstlenirsiniz; bunlarla sınırlı olmamak üzere, web sitemizde sağlanan tüm içerik ve materyaller ile işlevler ve hizmetler de dahil olmak üzereİçerik veya bilgilerin kullanılabilirliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kullanışlılığı, kesintisiz erişim ve mülkiyet, ihlal etmeme, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü garanti. Web sitemizin veya işleyişinin veya bu yolla sunulan hizmetlerin içeriğinin ve materyalininzamanında, güvenli, kesintisiz veya hatasız olacağını, kusurların düzeltileceğini veya web sitelerimizin veya web sitemizi kullanılabilir hale getiren sunucuların virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olduğunu garanti etmez.

Web sitemizin kullanımı tamamen sizin sorumluluğunuzdadır ve web sitemizi kullanımınızla ilgili her türlü masrafın tüm sorumluluğunu üstlenirsiniz. Web sitemizin kullanımıyla ilgili herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağız.

Hiçbir durumda biz veya bağlı kuruluşlarımız, bizim veya onların ilgili içerik veya hizmet sağlayıcıları veya bizim veya onların ilgili yöneticileri, yetkilileri, acenteleri, yüklenicileri, tedarikçileri veya çalışanları, doğrudan, dolaylı, özel, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek teşkil eden veya cezai zararlar, kayıplar veya dava nedenleri veya gelir kaybı, kar kaybı, iş veya satış kaybı veya diğer herhangi bir şey için size karşı sorumlu olmayacaktır.i̇ster sözleşme veya haksiz fi̇i̇l (i̇hmal dahi̇l), kusursuz sorumluluk veya başka bi̇r şeki̇lde olsun, web si̇temi̇zi̇ veya web si̇temi̇z araciliğiyla i̇çeri̇ği̇ veya materyali̇ veya i̇şlevselli̇ği̇ kullanmanizdan veya kullanamamanizdan kaynaklanan her türlü zarar, bu tür zararlarin olasiliği konusunda bi̇ze bi̇lgi̇ veri̇lmi̇ş olsa dahi̇.

Bazı yargı bölgeleri, sorumluluğun sınırlandırılmasına veya belirli zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez. Bu tür yargı bölgelerinde, yukarıdaki feragatnamelerin, istisnaların veya sınırlamaların bir kısmı veya tamamı sizin için geçerli olmayabilir ve sorumluluğumuz yasaların izin verdiği azami ölçüde sınırlı olacaktır.

Tazminat

Bizi savunmayı ve tazmin etmeyi ve bizi ve bağlı kuruluşlarımızı ve bizim ve onların ilgili yöneticilerini, memurlarını, temsilcilerini, yüklenicilerini ve çalışanlarını, web sitemizi kullanımınızdan, Şartları ihlal etmenizden veya herhangi bir materyalin gönderilmesinden veya iletilmesinden kaynaklanan, bunlarla ilgili veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü kayıp, yükümlülük, talep, masraf (yasal ücretler dahil) karşısında zararsız tutmayı kabul edersiniz.tarafinizdan sağlanan herhangi̇ bi̇r bi̇lgi̇ veya materyali̇n herhangi̇ bi̇r üçüncü şahsin mülki̇yet haklarini i̇hlal etti̇ği̇ne dai̇r herhangi̇ bi̇r üçüncü şahis i̇ddi̇asi dahi̇l ancak bunlarla sinirli olmamak üzere, tarafinizdan veya web si̇tesi̇ araciliğiyla

Tüm Sözleşme

Şartlar ve bu Şartlarda açıkça atıfta bulunulan belgeler, Şartların konusuyla ilgili olarak sizinle aramızdaki tüm anlaşmayı temsil eder ve sözlü veya yazılı olsun, sizinle aramızdaki önceki tüm anlaşma, mutabakat veya düzenlemelerin yerine geçer. Hem siz hem de biz, bu Şartlara girerken, ne sizin ne de bizim herhangi bir beyana, taahhüde veyaŞartlarda açıkça belirtilmedikçe, diğer tarafça verilen veya bu Şartlardan önce sizinle aramızda söylenen veya yazılan herhangi bir şeyden ima edilen söz.

Feragatname

Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü kullanmamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir. Herhangi bir temerrütten feragat etmemiz, sonraki herhangi bir temerrütten feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir. Size yazılı olarak bildirilmedikçe tarafımızdan yapılan hiçbir feragat geçerli değildir.

Başlıklar

Buradaki tüm başlıklar ve unvanlar sadece kolaylık sağlamak içindir.

Bölünebilirlik

Şartların herhangi bir hükmünün herhangi bir yetkili makam tarafından geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm, yasaların izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecek olan geri kalan Şartlardan bu ölçüde ayrılacaktır.

Lütfen tüm sorularınızı, yorumlarınızı ve geri bildirimlerinizi [email protected]

Başa dön